Blog

התאמה למותג (Brand Suitablity): להגיע לתוכן הנכון באמצעות ההקשר

התאמה למותג (Brand Suitablity): להגיע לתוכן הנכון באמצעות ההקשר

בשנה האחרונה היינו עדים לעלייה אינטנסיבית בסיקור החדשותי בעיקר סביב מגיפת הקורונה, נושאים פוליטיים ומחאות חברתיות. הרגישות של נושאים אלו גרמה למפרסמים רבים להיות זהירים במיוחד לגבי פרסום מודעות לצד תוכן חדשותי. הדבר בא לידי ביטוי כבר בימים הראשונים של המגפה, כאשר מפרסמים רבים חסמו אתרי חדשות (באמצעות blocklists) כדי להגן על מותגים מפני פרסום לצד סיפורי קורונה שליליים.הבעיה בגישה זו היא שאתרי החדשות זקוקים להכנסות מפרסום, כדי שיוכלו

Read More »

התאמה למותג (Brand Suitablity): להגיע לתוכן הנכון באמצעות ההקשר

בשנה האחרונה היינו עדים לעלייה אינטנסיבית בסיקור החדשותי בעיקר סביב מגיפת הקורונה, נושאים פוליטיים ומחאות חברתיות. הרגישות של נושאים אלו גרמה למפרסמים רבים להיות זהירים במיוחד לגבי פרסום מודעות לצד תוכן חדשותי. הדבר בא לידי ביטוי כבר בימים הראשונים של המגפה, כאשר מפרסמים רבים חסמו אתרי חדשות (באמצעות blocklists) כדי להגן על מותגים מפני פרסום לצד סיפורי קורונה שליליים.הבעיה בגישה זו היא שאתרי החדשות זקוקים להכנסות מפרסום, כדי שיוכלו..